Current projects // Projectes actuals // Proyectos actuales

At this moment I am working on two projects: The garden of a private house in Rupià and the design for an indoor patio for Josep Abril's new Barcelona office //
En aquest moment estic treballant en dos projectes: El jardí d'una casa privada a Rupià i el disseny d'un pati interior per a la nova oficina de Josep Abril a Barcelona //
En este momento estoy trabajando en dos proyectos: El jardín de una casa privada en Rupià y el diseño de un patio interior para la nueva oficina de Josep Abril en Barcelona