Piano études

I made this photo for "Piano études", a proyect initiated by Dutch photographer Leo Divendal. All participating artists were asked
to make a work inspired by a text in which a piano was always present
//
Vaig fer aquesta foto per "Piano études", un projecte iniciat per el fotògraf holandès Leo Divendal. Es va demanar a tots els artistes participants que fessin una obra inspirada en un text en el qual un piano sempre estava present //
Hice esta foto para "Piano études", un proyecto iniciado por el fotógrafo holandés Leo Divendal. Se pidió a todos los artistas participantes que hicieran una obra inspirada en un texto en el que siempre un piano estaba presente